LES CAMPANES

•LES CAMPANES DELS SANTS JOANS DE PUÇOL

El campanar dels Sants Joans de Puçol en l’actualitat compta amb un conjunt de cinc campanes d’entre els anys 1914 i 1967, a més de que els bronzes estan fosos per diferents fonedors. Aquestes campanes com a particularitat reben dos noms cada una, el nom oiginal o la qual està dedicada a la seua onomàstic i el nom popular, la qual la gent de Puçol les pot reconeixer pel seu malnom.

A continuació citarem les distintes campanes en les quals compta la torre:

 

1- MARE DE DÉU DEL REMEÏ (LA BURLANA)

Localització: Sala de les Campanes (al centre entre dues )     

Nom original: Mare de Déu del Remeï                       Pes del bronze: 130 kg aprox.

Nom Popular: La Burlana                                             Voreta: ——-

Diàmetre: 60cm                                                               Any de fosa: 1939

Altura del bronze: ——-                                                 Fonedor: GERMANS ROSES (SILLA)

Truja: Fusta original                                   Mecanisme de toc manual: Vol a corda                                                                                    unida a la ballesta.

Mecanismes de toc automàtic: Cap.

Epigrafía: “NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO PUZOL 1939 AÑO DE LA VICTORIA”//  “TIMETE DEUM ET DATI”//”A EXPENSAS DE D. VICENTE AMIGO ANTONI Y Dña REMEDIOS SEBASTIA MARTINEZ”// SUR TUUM PRAESIUM CONFUGIMUS SANCTA DEI GENITRIX”.

 


2- SANT TOMÀS D’AQUINO (LA MARINERA)

 Localització: Sala de les Campanes (finestra Est )

Nom original: Sant Tomàs d’Aquino                     Pes del bronze: 218 kg aprox.

Nom Popular: La Marinera                                      Voreta: 8cm

Diàmetre: 72cm                                                          Any de fosa: 1914

Altura del bronze: 62cm              Fonedor: VICENTE DMGO ROSES SOLER (VALÈNCIA)

Truja: de Ferro de Manclús                       Mecanisme de toc manual: Vol a mans i                                                                                corda per repicar-la.

Mecanismes de toc automàtic: Motor de                                                                            volteig continu i electromartell CLOCK O’MATIC

Epigrafía: “SANTO DIOS SANTO FUERTE SANTO INMORTAL AÑO 1914″// “LIBRANOS SEÑOR DE TODO MAL”// “SIENDO CURA D. ROQUE GRANELL # SANTO THOMAS DE AQUINO”

 


3- SANTS JOANS (LA SAGUNTINA)

Localització: Sala de les Campanes (finestra Nord)

Nom original: Sants Joans                               Pes del bronze: 435 kg aprox.

Nom Popular: La Saguntina                            Voreta: 10 cm

Diàmetre: 90cm                                                   Any de fosa: 1939

Altura del bronze: 73cm                                   Fonedor: GERMANS ROSES (SILLA)

Truja: de Ferro de Manclús                     Mecanisme de toc manual: Vol a mans i                                                                                    corda per repicar-la.

Mecanismes de toc automàtic: Motor de                                                                             volteig continu i electroimànt (martell)

Epigrafía: “# SANTOS JUANES # PUZOL 1939 AÑO DE LA VICTORIA #”// “HIC ESTEVANGE- / LISTA JOANES” // “VOX CLAMANTIS IN DESERTO”// “# COSTEADA POR EL DOCTOR D MARIANO AMIGO ANTONI PRESBITERO #”

 


4- MARÍA AL PEU DE LA CREU (LA PUIGERA)

 Localització: Sala de les Campanes (finestra Sud)

Nom original: Maria Al Peu de la Creu               Pes del bronze: 710 kg aprox.

Nom Popular: La Puigera                                     Voreta: 11 cm

Diàmetre: 160cm                                                    Any de fosa: 1967

Altura del bronze: 82 cm                               Fonedor: SALVADOR MANCLÚS (VALÈNCIA)

Truja: de Ferro de Manclús                          Mecanisme de toc manual: Vol a mans i                                                                                 corda per repicar-la.

Mecanismes de toc automàtic: Motor de                                                                            volteig continu i electroimànt (martell)

Epigrafía:  “SOY Y ME LLAMAN MARIA PIE DE LA CRUZ”// “PARA PUZOL Y ME HIZO A SUS EXPENSAS EN 1 DE AGOSTO DE 1840 MIGUEL MONZO M-F GRAN PRO-POPULO MONSTRATE ESSE MATREM REFUNDIDA EN 1967/// “SIENDO PARROCO D. ENRIQUE VIÑALS MARTINEZ ALCALDE D. ENRIQUE “

 


5- SANTA MARÍA MARE DE DÉU (LA MARÍA)

Localització: Sala de les Campanes (finestra Oest)

Nom original: Santa Maria Mare de Déu            Pes del bronze: 1.020 kg aprox.

Nom Popular: La María                                        Voreta: 12,5 cm

Diàmetre: 117 cm                                                   Any de fosa: 1939

Altura del bronze: 99 cm                                   Fonedor: GERMANS ROSES (SILLA)

Truja: de Ferro de Manclús                             Mecanisme de toc manual: Vol a mans i                                                                                corda per repicar-la.

Mecanismes de toc automàtic: Motor de                                                                            volteig continu i electroimànt (martell)

Epigrafía: “MARIA AL PIE DE LA CRUZ”//  “VIVA CRISTO REY”//  “ME HIZO PUZOL A SUS EXPENSAS 1939 AÑO DE LA VICTORIA”/”A ESPENSAS DEL EXMO AYUNTAMIENTO EN MEMORIA DE LOS CAIDOS . SIENDO ALCALDE D VICENTE ESTEVE FLORS Y CURA PARROCO D VICENTE DELHOM VERDEGUER”

 


•SOBRE EL CAMPANAR

El campanar és l’icon més visual d’una Esglèsia, aquest és una agulla amb un forat el qual passa un fil, a l’extrem més alt està Déu i mitjançant aquest fil fa ús directe de les campanes el qual mor on està l’altre extrem baix del fil que és el poble.

El campanar dels Sants Joans de Puçol es troba a la part baixa del poble, s’alça imponent sobre les cases del casc antic, visible desde els quatre punts de la Vila, un robust gegant de forta silleria i acabat amb un barroc remat de rajola; Alberga curiós rellotge i un conjunt de cinc campanes. La torre té una mida d’uns 38 metres d’altura desde a peu de carrer fins la veleta, és de planta rectangolar, es divideix per dos cossos, el primer posseix tres trams diferenciats per distintes cornises, la base, el cos del Rellotge i la Sala de les Campanes, i el segon cos es compossat per dos trams el qual conformen el remat.

Aquest campanar es va alçar entre els anys 1558 i 1607 donant com a resultat un esbelt campanar de planta rectangular, que s’inicia amb una robusta pared de pedra de silleria, adosat a la façana amb un empedrat característic.